Rekrytointi

Työllistäminen

Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa tukea ihmisen erilaisissa elämäntilanteissa.

 

Katulähetykselle voit työllistyä työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön muun muassa seuraaviin tehtäviin:

Kierrätystyöntekijä

Kirpputori-/ rakennustarvikemyymälän työntekijä
Kirpputori- ja rakennustarvikemyymälän työntekijä tekee asiakaspalvelu- ja myyntityötä. Tehtävät sisältävät myös tavaran lajittelua, hyllytystä sekä myymälätilan ja sen edustan siisteydestä ja jär-jestyksestä huolehtimista. Lisäksi tehtäviin voi kuulua rahaliikenteestä sekä nouto- ja kuljetuspal-velusta huolehtimista.

Varastomies
Varastomiehen tehtäviin kuuluu tulevan tavaran vastaanotto, punnitus, tekstiilinkierrätyksen si-säinen logistiikka ja lähtevästä rahdista huolehtiminen. Varastomies hoitaa myös varastokirjanpi-don. Lisäksi tehtäviin sisältyy roskalavojen tyhjentämistä sekä tarvittaessa kiinteistönhuoltoon tai puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä.

Lajittelija/ Konepyyheleikkaaja/ Esikäsittelijä
Lajittelijan tehtävänä on lajitteluun tuotujen tekstiilien lajitteleminen eri jakeisiin. Konepyyheleik-kaajan tehtävänä on leikata tekstiilistä konepyyhkeitä leikkuukoneella. Esikäsittelijä käsittelee karstaukseen menevät tekstiilit karstauskoneeseen sopivaksi materiaaliksi. Työhön kuuluu myös valmiiden tuotteiden punnitus, pakkaus ja paalaus. Työtä tehdään vaihtuvana työnkiertona, niin että työntekijä pääsee tutustumaan tekstiilinkierrätysmaailmaan mahdollisimman monipuolisesti.

Ompelutyöntekijä
Ompelutyöhön kuuluu erilaisten uusiotuotteiden ompelua tilausten mukaisesti. Työhön voidaan liittää myös kaavojen leikkausta sekä muuta esivalmistelutyötä. Koska tilauksia tulee vaihtelevalla tahdilla, ompelija osallistuu lajittelun/leikkuun työnkiertoon niinä aikoina, kun ommeltavaa ei ole.

Pakettiautonkuljettaja
Pakettiautonkuljettajan tehtävänä on tekstiilinkeräyslaatikoiden tyhjentäminen ja kirpputorin kul-jetusten hoitaminen yhdessä apumiehen kanssa.

Pesulatyöntekijä
Pesulan työntekijän tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu ja kassatyö sekä mattojen ja muiden tekstiilien koneellinen pesu ja kuivaus.

Ruokapankin työntekijä, Ruokapankki Jokapäiväinen leipä

Ruokapankin työtehtäviin kuuluu lahjoitetun ruoan kylmäketjusta huolehtiminen, lahjoituskassien pakkaus, siisteydestä huolehtiminen, asiakaspalvelu ja neuvonta. Työtä on asiakastiskillä ja varas-tossa. Ruokapankin toimistotyöhön kuuluu asiakasrekisterin ylläpito, raportointi, ruokaseteleiden kirjoittaminen, asiakaspalvelu ja EU-ruoanjakoon liittyvä raportointi.

Tilatyöntekijä, Nuortentalo

Tilatyöntekijän työ koostuu arjen perustehtävistä mm. kioskin kassavuorot, siivoukset ja viikoittai-set työntekijäpalaverit, ja Nuortentalon tiimeissä työskentelystä, joiden tehtävä on ylläpitää ja kehittää toiminnan eri osa-alueita. Tilatyöntekijä avustaa nuorisotyössä kohtaamalla nuoria ja jär-jestämällä toimintaa yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Siistijä

Siistijän tehtävänä on yleisien tilojen siisteydestä huolehtiminen. Työ tehdään arkisin päivätyönä.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoidon työtehtävissä on mahdollista suorittaa kiinteistöalan perustutkinnon tutkinnonosa puolen vuoden työkokeilun aikana. Työtehtävissä pääset tutustumaan laajasti erilaisiin kiinteistönhoidollisiin työtehtäviin Katulähetyksen eri työpisteissä.

Rakennustyöntekijä

Saneerausrakennus ja remontointi
Rakennustyöntekijä osallistuu Katulähetyksen rakennusprojekteihin, missä remontoidaan ja pe-ruskorjataan Katulähetyksen eri kiinteistöjä tai työkohteita. Työtehtävät vaihtelevat meneillään olevan työvaiheen mukaan.

Pienrakentaminen
Pienrakentamisessa rakennustyöntekijän työtehtäviin kuuluu osallistuminen erilaisten pienraken-tamistuotteiden (kuten kukkalaatikot, aitaelementit, roska- ja postilaatikkokatokset) valmistami-seen puutyöverstaalla.

Päihdeohjaaja, tuettu asuminen

Ensiaskel
Päihdetyön ohjaajan työparina toiminen ensisuoja-, päiväkeskus- ja tuetun asumisen palveluja tuottavassa ympäristössä. Työ on jatkuvaa kolmivuorotyötä.

Työn pääasiallinen sisältö on asiakkaiden päihteettömyydessä tukeminen ja palveluohjaus asian-mukaisten palvelujen piiriin. Työntekijät tukevat arjen asioiden hoitamisessa, antavat ohjausta, valvovat ja järjestävät toimintamahdollisuuksia mm. päiväkeskuksissa.

 

Ota yhteyttä:

Elina HeiskanenElina Heiskanen
työvalmennus- ja henkilöstövastaava
0400 298 972
Kankitie 14, 40320 Jkl
Ota yhteyttä

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy